یکشنبه , 31 تیر 1397/04/31

استفاده از شورت آهنی توسط سربازهای رومی عکس

 

استفاده از شورت آهنی توسط سربازهای رومی+عکس

استفاده از شورت آهنی توسط سربازهای رومی

در هنگام جنگ های صلیبی سرباز های رومی مجبور بودن سالها از خانه دور باشن . از رسوم مرسوم اون زمان استفاده از کمربند عفت بود .که خدایی نکرده زن در غیاب همسر خود با غریبه همبستر نشود .پس از سه قفله نمودن ناموس مردها با طیب خاطر و کلید بدست به سفر می رفتن.

sh-ahan-02 sh-ahan-03 sh-ahan-04 sh-ahan-05