شنبه , 05 اسفند 1396/12/05

عکسهای نسیم نهالی که موجب محرومیت محسن فروزان شد!

 

نسم نهالی ، همسر محسن فروزان با عکسهای بی حجابی که در اینستاگرام منتشر کرده بود موجب محرومیت همسرش شد. عکسهای نسیم نهالی که این محرومیت را به وجود آورد.